Αρχική Σελίδα

 

08/02/2013 - Σημαντική Ανακοίνωση

Η παρούσα δικτυακή πύλη αφορά στη διαδικασία που ακολουθήθηκε αποκλειστικά και μόνο για το ακαδημαϊκό έτος 2010-11 και είναι πλέον ανενεργή.

 

 

 

Από το ακαδημαϊκό έτος 2010-11 η διαδικασία των μετεγγραφών των φοιτητών και σπουδαστών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης διαφοροποιείται σε σχέση με το παρελθόν.  Στο εξής θα υπάρχουν συγκεκριμένες κατηγορίες φοιτητών, των οποίων οι αιτήσεις για μετεγγραφή θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω  ειδικά διαμορφωμένου για το σκοπό αυτό πληροφοριακού σύστηματος. Στόχος είναι η επιτάχυνση και απλοποίηση της διαδικασίας των μετεγγραφών, ώστε πλέον οι φοιτητές να μην οδηγούνται  στην απώλεια τουλάχιστον ενός εξαμήνου με παράλληλη επιβάρυνση των οικογενειακών προϋπολογισμών.

Για τους υπόλοιπους δικαιούμενους φοιτητές ή σπουδαστές, που έχουν εγγραφεί σε Τμήματα Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι, οι αιτήσεις μετεγγραφής θα υποβάλλονται στις Γραμματείες των Τμημάτων υποδοχής.

 

22/06/2011 - Κατάργηση μετεγγραφών και νέα διαδικασία για το ακαδημαϊκό έτος 2011-12

Από την προσεχή ακαδημαϊκή χρονιά 2011-12 καταργούνται οι πάσης φύσεως μετεγγραφές φοιτητών και σπουδαστών από Πανεπιστήμιο σε Πανεπιστήμιο και από ΤΕΙ σε ΤΕΙ. Οι ειδικές κατηγορίες θα δηλώνονται πλέον από τους υποψηφίους κατά τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού τους δελτίου (καταληκτική ημερομηνία υποβολής είναι η 28/06/2011) και θα ισχύσουν όσα προβλέπονται στην παράγραφο 11 του Άρθρου 59 του Νόμου 3966. Τον Νόμο 3966 μπορείτε να "κατεβάσετε" από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου http://www.et.gr/ αναζητώντας το ΦΕΚ Α 118/24.5.2011. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημέρωνονται από το δικτυακό τόπο http://exams.minedu.gov.gr/

Για επιπλέον πληροφορίες λειτουργεί στο Υπουργείο Παιδείας κέντρο τηλεφωνικής υποστήριξης, καθ’όλη τη διάρκεια επεξεργασίας και οριστικής υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου, στο τηλέφωνο 210 3443993 καθημερινά (Δευτέρα με Παρασκευή) 10:00 με 20:00, καθώς και κέντρο ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και εξυπηρέτησης στο e-mail: examshd@minedu.gov.gr